Forside

               Forløb

               Profil

               Kontakt

               Referencer

 

 

 

 

 

 

 

Musik, leg og bevægelse 


Velkommen hos TuttiMusik. Her finder du forskellige tilbud med musik, leg og bevægelse.

TuttiMusik er henvendt til dagpleje, vuggestue, børnehave og legestue. Jeg tilbyder forløb/workshops med børnene, samt inspiration, sparring og rådgivning for de voksne.


Musikaktiviteter udvikler alle barnets kompetenceområder: Det musikalske, kropslige, sproglige, visuelle/rumlige, matematisk/logiske, personlige og sociale.

Derfor hedder mit virke med musik og børn: TUTTI 

Tutti er et musikudtryk, som betyder "alle stemmer". Udtrykket kommer af det italienske ord tutto; "al", "hel", som stammer fra det latinske totus; "hel", "fuldstændig", "med liv og sjæl".

 

Stine Winther

 

TuttiMusik © 2008 • SEnr. 28831757 • www.babyhuset-tutti.dk / www.tuttimusik.dk 

TUTTIMUSIK